Välkommen till onroute!

onroute är ett företag som specialiserar sig på Enterprise Architecture och Digital transformering. Vi jobbar med affärsutveckling, kravhantering och föränringsledning med agila metoder. onroute har genomförandekraft att förändra ditt företags IT stöd.

Med namnet onroute vill vi lyfta fram vårt sätt att arbeta tillsammans med våra kunder - vi är en vägvisare som går först - vi är erfarna och kan vägen (i okänd terräng har vi vår långa erfarenhet av liknande mönster att falla tillbaka på) - vi följer med på hela resan tills målet är nått - vi är onroute.

Tag kontakt med oss för ett samtal hur onroute kan hjälpa ditt företag.

/Lars Bengtsson, VD