Välkommen till onroute!

onroute är ett företag som specialiserar sig på Enterprise Architecture och informationssäkerhet. Vi jobbar med strategisk styrning av våra kunders IT stöd och levererar IT Arkitekturer, IT Ramverk, Informationssäkerhets Policy och säkerhetsgranskningar. onroute har genomförandekraft att förändra ditt företags IT stöd.

Med namnet onroute vill vi lyfta fram vårt sätt att arbeta tillsammans med våra kunder - vi är en vägvisare som går först - vi är erfarna och kan vägen (i okänd terräng har vi vår långa erfarenhet av liknande mönster att falla tillbaka på) - vi följer med på hela resan tills målet är nått - vi är onroute.

Tag kontakt med oss för ett samtal hur onroute kan hjälpa ditt företag.

/Lars Bengtsson, VD