Vår syn på arkitektur

Inom datavetenskapen betyder arkitektur den övergripande strukturen på ett system. Arkitektur är läran om formgivning av i första hand byggnader. Det är emellertid ett multidisciplinärt ämnesområde som verkar mellan konst och vetenskap och även omfattar landskap, städer, interiörer, möbler och enskilda objekt.

Enligt det tidigaste bevarade verket i ämnet, Vitruvius’ “Tio böcker om arkitektur”, är arkitekturens kärna balansen mellan Skönhet (Venustas), Hållbarhet (Firmitas) och Funktion (Utilitas). Den svenske arkitekturhistorikern Elias Cornell sammanfattade, för sina arkitekturstudenter vid Chalmers Tekniska Högskola, vad arkitektur handlar om i meningen “Estetisk organisation av praktisk verklighet” Sedan renässansen räknas arkitektur till de sköna konsterna.

Enterprise Architecture - verksamhetsövergripande arkitektur

Enterprise Architecture (EA) är beskrivningen av nuvarande eller kommande strukturer och beteende hos en organisations processer, informationssystem, personal och organisationsdelar. Beskrivningen ska möjliggöra verksamhetens målsättningar och strategiska inriktning.

Vanligtvis associeras EA med informationssystem, men ska ses i ett bredare perspektiv, hantera verksamhetsoptimering, eftersom EA omfattar processer och organisation. Ytterst handlar EA om att finna en balans mellan verksamhet, organisation, teknik och funktion i en uttalad stil.

Ordet arkitekt

Ordet arkitekt kommer av latinska architectus eller grekiska arkitekton. Ordet är alltså en sammanslagning av de grekiska orden för archos och tekton. Archos är ett förled som kan utläsas mästare eller överordnad (samma ordled som arkebiskop och ärkefiende) och tekton kan betyda snickare eller byggare. Således kan man säga att arkitekt betyder mästare i byggnadskonst eller överbyggmästare.

Arkitektens yrkesroll

En arkitekt arbetar med planering av byggnader och byggda miljöer, där målet är att anpassa byggnaden både konstnärligt och kontextuellt med den omgivning den är placerad i, samt utforma dess interiör med en rumslig medvetenhet.
För att uppnå detta måste en arkitekt förstå en byggnads uppbyggnad och konstruktion, samt dess anknytning till platsen, undersöka hur människor använder sig av byggda miljöer och det samband som finns däremellan.