Våra tjänster

onroute erbjuder ett antal tjänster som hjälper våra kunder att förändra och förbättra sitt IT stöd. Vid större förändringsprogram och stora strategiska projektinvesteringar är värdet av onroute som störst. Nedan följer några exempel på våra tjänster

Enterprise Architecture(EA)

 • Införa Enterprise Architecture konceptet
 • Ta fram och dokumentera en Enterprise Architecture
 • Etablera nödvändig Organisation, Processer och Roller
 • Överföra kunskap och förmåga till vår kunds organisation
 • Granskning av EA upplägg
 • Enterprise Architecture Review board
 • Enterprise Architecture Mentor

Informationssäkerhet

 • Ledningsystem för informationssäkerhet(LIS)
 • Ta fram informationssäkerhets policy
 • Säkerhetsgranskningar

Övriga Tjänster 

 • Standardiserade processer för IT verksamhet (ITIL) 
 • Ta fram Arkitekturer
 • Etablera Strategisk styrning av IT Infrastruktur - IT Ramverk -
 • Solution Architecture i större projekt
 • Teknisk programledning