Våra tjänster

onroute erbjuder ett antal tjänster som hjälper våra kunder att förändra och uteckla sin verksamhet. Vid större förändringsprogram och stora strategiska projektinvesteringar är värdet av onroute som störst. Nedan följer några exempel på våra tjänster

Enterprise Architecture(EA)

  • Business Architecture
  • Utredningar och kravhantering
  • Etablera nödvändig Organisation, Processer och Roller
  • Aila metoder och servicedesign
  • /li>