Våra värdeord

Vägvisare
Vi visar vägen för våra kunder. Vi går först och är med på resan tills målet är nått.Vi visar vägen för våra medarbetare. Med oss växer medarbetare.

Helhet
Vi har en helhetssyn på våra kunder, på våra medarbetare och på vår del i samhället. Klimatförändringar och behovet av helhetssyn är ett aktuellt ämne – ett eco system som måste hänga ihop. Ett företag är också ett eco system där helheten måste beaktas, där ex verksamheten och IT hänger ihop.

Med Enterprise Architecture (EA) betonas – helhet – verksamheten och IT måste beskrivas och vidareutvecklas som en helhet – det hänger ihop. Vi skapar ramverk, metoder och kompetenser som kan förverkliga denna helhet. Det krävs en spelare som får både verksamhetens och IT’s öra och respekt.

Insiktsfulla
Vi förstår de underliggande egenskaperna i befintlig och ny teknik. Vi baserar det på de mönster vi samlat på oss under ca 30års verksamhet inom IT.

Vi utgår från kundens och verksamhetens förutsättningar att förändras.